Hrvatski jezični portal

Tai-ping

Tai-ping (izg. tȁj pȉng) m

Definicija
1. u Kini od davnine naziv za tajne pobunjeničke organizacije
2. naziv za najveći seljački ustanak u povijesti Kine (1850—1864) protiv feudalističke vlasti mandžurske dinastije, u početku uspješan, ugušen uz pomoć britanskih, francuskih i američkih trupa