Hrvatski jezični portal

tamàrīn

tamàrīn m 〈G tamarína〉

Definicija
zool. vrsta majmuna marmozeta, poglavito roda Callitrix iz Južne Amerike
Etimologija
fr.karip.