Hrvatski jezični portal

bizàntīnski

bizàntīnski pril.

Definicija
kao bizantinac i Bizantinac, na način bizantinca i Bizantinaca