Hrvatski jezični portal

Shanghai

Shanghai (izg. šàngaj) m

Definicija
grad i luka u blizini ušća rijeke Yangtzea, 13,3 mil. stan.