Hrvatski jezični portal

shareware

shareware (izg. šȇrvēr) m

Definicija
inform. program u slobodnoj distribuciji koji se može isprobati prije kupovanja
Etimologija
engl.