Hrvatski jezični portal

signum

signum (izg. sȉgnum) m

Definicija
1. pov. u rimskoj vojsci znak (lik, zastava, lozinka)
2. na pismima i poveljama potpis i pečat
3. zaštitni znak i marka neke tvrtke
4. znamenje, predznak
Sintagma
signum laudis (izg. signum lȁudis) znak zahvalnosti pov. odlikovanje za vrijeme Habsburške Monarhije;
signum temporis (izg. signum tȅmporis) znak vremena
Etimologija
lat.