Hrvatski jezični portal

simulàkrum

simulàkrum (simulȃkrum) m

Definicija
kip ili kumir izrađen kao likovni prikaz koga ili čega, vjeran odraz čega, slika i prilika koga ili čega; priviđenje, avet, sablast [nama je svejedno želi li nas Europa kolonizirati, kultivirati ili proučavati kao simulakrum vlastite prošlosti]
Etimologija
lat. simulacrum, v. simulirati