Hrvatski jezični portal

sȉndhi

sȉndhi m

Definicija
lingv. novoindijski jezik oko donjeg toka rijeke Inda; pripada SZ jezicima sanskrtske grupe indoiranskih jezika
Etimologija
arap. sindī ← hind. sindh: more, ocean ← skr. sindhu: rijeka