Hrvatski jezični portal

Sìlvana

Sìlvana

Onomastika
ž. os. ime; isto: Sìlvija; hip.: Sȋlva; m. os. imena: Sìlvio, Sìlvije (← tal.)
pr.: Sȋlva (Bjelovar, Omiš), Silvána (Omiš, Opatija), Silvȃni (Rijeka), Silvánović (Sesvete), Sìlvaš (Virovitica, Osijek), Silváši (Karlovac, Baranja), Sílvi (Rovinj), Sìlvia (Omiš), Sìlvija (Zadar, Donja Stubica), Sìlvije (Kaštela, Dubrovnik), Sìlvio (Samobor, Omiš), Sílvo (Rijeka, Poreč)
Etimologija
lat. silva: šuma