Hrvatski jezični portal

sintètičan

sintètičan prid.odr. -čnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N sintetičan
G sintetična
D sintetičnu
A sintetična / sintetičan
V sintetični
L sintetičnu
I sintetičnim
množina
N sintetični
G sintetičnih
D sintetičnim / sintetičnima
A sintetične
V sintetični
L sintetičnim / sintetičnima
I sintetičnim / sintetičnima
 
srednji rod
jednina
N sintetično
G sintetična
D sintetičnu
A sintetično
V sintetično
L sintetičnu
I sintetičnim
množina
N sintetična
G sintetičnih
D sintetičnim / sintetičnima
A sintetična
V sintetična
L sintetičnim / sintetičnima
I sintetičnim / sintetičnima
 
ženski rod
jednina
N sintetična
G sintetične
D sintetičnoj
A sintetičnu
V sintetična
L sintetičnoj
I sintetičnom
množina
N sintetične
G sintetičnih
D sintetičnim / sintetičnima
A sintetične
V sintetične
L sintetičnim / sintetičnima
I sintetičnim / sintetičnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N sintetični
G sintetičnog / sintetičnoga
D sintetičnom / sintetičnome / sintetičnomu
A sintetičnog / sintetični
V sintetični
L sintetičnom / sintetičnome / sintetičnomu
I sintetičnim
množina
N sintetični
G sintetičnih
D sintetičnim / sintetičnima
A sintetične
V sintetični
L sintetičnim / sintetičnima
I sintetičnim / sintetičnima
 
srednji rod
jednina
N sintetično
G sintetičnog / sintetičnoga
D sintetičnom / sintetičnome / sintetičnomu
A sintetično
V sintetično
L sintetičnom / sintetičnome / sintetičnomu
I sintetičnim
množina
N sintetična
G sintetičnih
D sintetičnim / sintetičnima
A sintetična
V sintetična
L sintetičnim / sintetičnima
I sintetičnim / sintetičnima
 
ženski rod
jednina
N sintetična
G sintetične
D sintetičnoj
A sintetičnu
V sintetična
L sintetičnoj
I sintetičnom
množina
N sintetične
G sintetičnih
D sintetičnim / sintetičnima
A sintetične
V sintetične
L sintetičnim / sintetičnima
I sintetičnim / sintetičnima
Definicija
1. koji se osniva na sintezi, koji se dobiva putem sinteze; sastavljen, sintetski, ujedinjen, uopćen
2. koji je proizveden na umjetan način, dobiven kemijskim putem [sintetična vlakna]
Sintagma
sintetična glazba glazb. skladba koja objedinjuje glasove i tonove s efektima elektroničke ili konkretne glazbe;
sintetični jezici lingv. jezici koji nastoje ujediniti više morfema u jednoj fonetskoj riječi; fleksijski jezici, opr. analitički jezici, v. analìtičkī Δ