Hrvatski jezični portal

slanútak

slanútak m 〈G -tka, N mn -úci, G slànūtākā〉

Izvedeni oblici
jednina
N slanutak
G slanutka
D slanutku
A slanutak
V slanutku / slanutče / slanuče
L slanutkom
I slanutkom
množina
N slanuci / slanutci
G slanutaka
D slanucima / slanutcima
A slanutke
V slanuci / slanutci
L slanucima / slanutcima
I slanucima / slanutcima
Definicija
bot. kultivirana biljka (Cicer arietinum) iz porodice leptirnjača (Papilionaceae), raste u primorskim krajevima, plod je u obliku nabubrena pucavca, sadrži jednu do dvije žute sjemenke, priređuje se kao jelo; čič, čičika, čičvara, čičvarda, naut (nanut, nohut), slani grah
Etimologija
v. slan