Hrvatski jezični portal

skàlār2

skàlār2 m 〈G skalára〉

Izvedeni oblici
jednina
N skalar
G skalara
D skalaru
A skalara
V skalare
L skalaru
I skalarom
množina
N skalari
G skalara
D skalarima
A skalare
V skalari
L skalarima
I skalarima
Definicija
zool. akvarijska riba (Pterophyllum scalare) podrijetlom iz Amazone
Etimologija
nlat. scalare ← lat. scalaris: ljestvičast (prema mrljama)