Hrvatski jezični portal

skȁt

skȁt m

Definicija
kartaška igra sa 32 karte
Etimologija
njem. Skat ← tal. scasto