Hrvatski jezični portal

slágānje

slágānje sr

Izvedeni oblici
jednina
N slaganje
G slaganja
D slaganju
A slaganje
V slaganje
L slaganju
I slaganjem
množina
N slaganja
G slaganja
D slaganjima
A slaganja
V slaganja
L slaganjima
I slaganjima
Definicija
1. gl. im.〉, v. slágati
2. lingv. način tvorbe u kojem nova riječ nastaje od osnova više riječi
Sintagma
slaganje vremena gram. sintaktička pravilnost po kojoj glagolski vremenski oblik upotrijebljen u glavnoj rečenici nameće uporabu određenoga glagolskog vremenskog oblika u zavisnoj surečenici