Hrvatski jezični portal

skȕpina

skȕpina ž

Izvedeni oblici
jednina
N skupina
G skupine
D skupini
A skupinu
V skupino
L skupini
I skupinom
množina
N skupine
G skupina
D skupinama
A skupine
V skupine
L skupinama
I skupinama
Definicija
1. v. skȕp (2)
2. skup osoba sa zajedničkim interesima, statusom, ciljevima, radom i sl. [vjerska skupina; etnička skupina; radna skupina]; grupa
3. v. kategorija (u borilačkim sportovima i sl.)