Hrvatski jezični portal

skȕpa

skȕpa pril.

Definicija
1. zajedno (o osobama) [idemo skupa]
2. razg. u konačnom rezultatu, u svemu, sve zajedno [sve skupa]