Hrvatski jezični portal

slúga

slúga m 〈V slẉgo, N mn slẉge, G -ū/-ā〉

Izvedeni oblici
jednina
N sluga
G sluge
D slugi
A slugu
V slugo
L slugi
I slugom
množina
N sluge
G sluga
D slugama
A sluge
V sluge
L slugama
I slugama
Definicija
1. osoba koja za plaću obavlja kućne i druge poslove u obitelji i na gospodarstvu [njegov/njegova sluga]
2. pren. pejor. onaj koji ponizno izvršava tuđe želje za novac, od straha itd. [sluga vlasti; sluga moćnih]
Sintagma
sluga naroda pov. političar u službi narodnih interesa, onaj koji u demokraciji izvršava poslove koje mu je narod povjerio
Frazeologija
nije mu ni sluga ne može se ni usporediti (toliko je lošiji), nije ni za usporedbu [njegovo vino nije ni sluga tvojemu];
sluga pokoran! pov. arh. pozdrav u okviru odnjegovana građanskog ophođenja
Onomastika
pr. (prema službi i nadimačka): Slúga (Rijeka, Zaprešić, Istra), Slùgān (Šibenik, Zagora, sred. Dalmacija), Slugánović (Županja, I Slavonija), Slùgečić (Jastrebarsko, Zagreb), Slúgić (Zagreb, Primorje), Slùžek (Osijek, Podravska Slatina)
Etimologija
prasl. i stsl. sluga (rus. slugá, polj. sługa), lit. dijal. slaugyti: pomagati