Hrvatski jezični portal

smrknúće

smrknúće sr

Definicija
rij. neob. sumrak