Hrvatski jezični portal

soft (II)

soft (II) (izg. sȍft) m

Definicija
sport vrsta obloge na stolnoteniskom reketu sastavljene od sloja spužvaste gume pokrivene slojem nazupčane gume