Hrvatski jezični portal

soft (I)

soft (I) (izg. sȍft) prid.indekl.

Definicija
1. koji je mekan, lagan [soft margarin]
2. koji nije suviše jakih, kričavih boja
Etimologija
engl.