Hrvatski jezični portal

sociolingvìstika

sociolingvìstika ž 〈D L -ici〉

Izvedeni oblici
jednina
N sociolingvistika
G sociolingvistike
D sociolingvistici
A sociolingvistiku
V sociolingvistiko
L sociolingvistici
I sociolingvistikom
množina
N sociolingvistike
G sociolingvistika
D sociolingvistikama
A sociolingvistike
V sociolingvistike
L sociolingvistikama
I sociolingvistikama
Definicija
disciplina koja proučava odnose između ljudskog jezika, društva i kulture
Etimologija
✧ socio- + v. lingvistika