Hrvatski jezični portal

aforìstičnōst

aforìstičnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N aforističnost
G aforističnosti
D aforističnosti
A aforističnost
V aforističnosti
L aforističnosti
I aforističnošću / aforističnosti
množina
N aforističnosti
G aforističnosti
D aforističnostima
A aforističnosti
V aforističnosti
L aforističnostima
I aforističnostima
Definicija
svojstvo onoga što je aforistično